Angående skadegörelse på kommunens skolor och förskolor

Bjuvs kommuns skolor och förskolor har den senaste tiden drabbats av ett stort antal skadegörelser.

Under första halvåret 2017 har Bjuvs kommuns skolor och förskolor drabbats av 29 stycken skadegörelser. Under motsvarande period 2016 var antalet skadegörelser på skolor och förskolor 6 stycken.

Som vi tidigare berättat om kommer Bjuvs kommun i samverkan med polis och andra externa aktörer att göra extra satsningar under sommaren för att säkerställa tryggheten i alla tre kommundelarna. Bjuvs kommun har sedan en lång tid tillbaka ett kontinuerligt samarbete med polisen.

- Vi tar trygghetsfrågan på allvar och jobbar hårt för att komma till rätta med de skadegörelser som drabbar kommunen, säger kommunchef Christer Pålsson.

Skadegörelsen har i flertalet fall bestått av ett stort antal krossade fönsterrutor, vilket resulterat i mycket arbete för både skolpersonal, andra kommunanställda och hantverkare. Kostnaderna för skadegörelsen drabbar naturligtvis kommunens budget, och i förlängningen skattebetalarna.

Vi är tacksamma om du som sett eller hört något som kan kopplas till skadegörelserna hör av dig till polisen.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-07-03

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00