Nu är parkeringsövervakning igång i Bjuvs kommun

För att öka trafiksäkerheten och göra det tryggare för bilister, cyklister och fotgängare beslutade kommunfullmäktige att införa parkeringsövervakning i kommunen. Nu är arbetet igång.

Parkeringsövervakningen sköts av det upphandlade företaget Avarn. Företaget jobbar inte på provision utan är på plats i kommunen under bestämda tider ett antal timmar i veckan.

Arbetet innebär att en parkeringsvakt rör sig i kommunen och sätter parkeringsanmärkningar på bilar och andra fordon, till exempel släp, båtar och husvagnar, som står felparkerade. Avgiften för en parkeringsanmärkning är 900 kronor för felparkering på handikapparkering utan gällande handikapparkeringstillstånd, och 600 kronor för övriga felparkeringar.

Om du är missnöjd med en parkeringsanmärkning och vill överklaga ska du vända dig till Polisen.

Bild på Storgatan i Bjuv.

Öka trafiksäkerhet och underlätta drift och underhållning

Den främsta anledningen till att Bjuvs kommun infört parkeringsövervakning är att felparkering av bilar och andra fordon kan innebära en stor trafikfara. Dessutom måste kommunen kunna sköta drift och underhållning av gator, torg och allmänna platser. Det kan handla om gräsklippning, skottning, sopning och allmänt underhåll av vägar som försvåras av felparkeringar.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-07-11

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00