Planerat arbete på Mörarpsvägen i Bjuv

Under perioden 18 september-6 oktober undersöker NSVA VA-ledningarna i Mörarpsvägen i Bjuv. Inmätning av lednings- och gatuhöjder kommer också att utföras. Detta gör vi för att kunna utföra åtgärder som hindrar framtida översvämningar.

NSVA kommer att med hjälp av spolning och eventuellt även rök kontrollera att dagvatten respektive spillvatten från fastigheterna går till rätt ledning. Det kan innebära att det ryker från stuprör och brunnar. Du som fastighetsägare bör se till att vattenlås i handfat, dusch, toaletter, pannrum, källare med mera är fyllda, så att inte rök tränger in i bostaden. Röken är ofarlig, men kan utlösa brandlarm. Du behöver inte vara hemma när undersökningen utförs, men NSVA behöver komma åt brunnar och stuprör på fastigheten. Om vi behöver komma in i huset kontaktar vi dig separat.

Mer information

 

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-09-07

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00